TẠI SAO CHỌN MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN EM MAISON

shutterstock_518073541

Cung cấp đội ngũ chuyên gia đào tạo chuyên sâu và liên tục về Hướng tiếp cận Reggio Emilia®

Dựa trên nhiều bài học và kinh nghiệm thực tế, chúng tôi nhận thấy sự thành công của các trường học đều dựa trên các yếu tố như thiết kế, sư phạm, phương pháp và chương trình giảng dạy đã được kiểm chứng bởi các tổ chức giáo dục khác nhau trên thế giới. Global Embassy có khả năng mở rộng mạng lưới các chuyên gia và cố vấn toàn cầu để xác định giải pháp tốt nhất; đồng thời, hỗ trợ nhà trường đào tạo nhân sự của mình trong bối cảnh đổi mới. Chi tiết…

Data Management Perfomance Graph Concept

Mô hình có quy mô, chất lượng cơ sở vật chất, mức học phí linh hoạt

Mô hình có quy mô, chất lượng cơ sở vật chất,  mức học phí linh hoạt tiếp cận các nhóm phụ huynh khác nhau và dễ dàng thực hiện,  đảm bảo duy trì chất lượng bởi người quản lý, đội ngũ giáo viên địa phương. Chi tiết….

portrait-from-back-tired-students-stretching-after-long-work-indoor-photo-office-workers-fooling-around-during-meeting-conference-hall-with-big-windows_197531-3718

Hỗ trợ quản lý chất lượng giáo dục và kinh doanh của trường học trong suốt quá trình vận hành

Các chuyên gia của Global Embassy phân tích cấu trúc tổ chức của trường để xác định các cá nhân nòng cốt và trách nhiệm của họ – yếu tố ảnh hưởng đến việc cung cấp trải nghiệm giáo dục chất lượng. Chi tiết…

E-Book Online Learning Education Knowledge Graphic

Ứng dụng công nghệ thông tin giúp quản lý hiệu quả

Các công cụ quản lý, phần mềm theo dõi và ứng dụng di động tinh gọn được tích hợp đầy đủ vào tài nguyên của Em Maison giúp cho việc lập kếhoạch mở rộng và hoạt động diễn ra suôn sẻ. Chi tiết…

CÁC ĐỐI TÁC

LIÊN HỆ