ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG
QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC

Các công cụ quản lý, phần mềm theo dõi và ứng dụng di động tinh gọn được tích hợp đầy đủ vào tài nguyên của Em Maison giúp cho việc lập kế hoạch mở rộng và hoạt động diễn ra suôn sẻ

Công cụ quản lý thông tin CRM 

Các báo cáo trực quan giúp hiểu rõ tình hình thực hiện mục tiêu tuyển sinh 
Theo dõi các nguồn dữ liệu khách hàng và phân tích doanh số theo cơ sở, nhân sự 
Tiết kiệm thời gian nhập liệu, tối ưu hóa công việc với nhiều tiện ích thông minh 
Lưu trữ và bảo mật thông tin 

Phần mềm quản lý trường học và kết nối phụ huynh LittleLives

Quản lý vận hành trường học giữa các cơ sở và kết nối tương tác nội bộ 
Cập nhật liên tục quá trình học tập của học sinh từ ghi lại các quan sát trong lớp, đến  hình ảnh, video hoạt động hay bảng điểm, nhận xét, kết quả học tập tại trường.

CÁC ĐỐI TÁC

LIÊN HỆ