QUY TRÌNH NHƯỢNG QUYỀN

1. Liên hệ

Gặp gỡ đối tác, cung cấp thông tin và trao đổi kế hoạch kinh doanh bảo mật. 

2. Khảo sát và tư vấn

Khảo sát, xem xét địa điểm và đánh giá tính khả thi trong kinh doanh

Tư vấn lựa chọn mô hình nhượng quyền, chi tiết cơ hội và thoả thuận điều khoản hợp tác nhượng quyền. 

3. Ký kết hợp đồng nhượng quyền 

Chấp nhận hợp đồng nhượng quyền từ 02 bên hợp tác và chính thức công bố quan hệ đối tác thông qua phương tiện truyền thông xã hội, website và báo chí. 

4. Đào tạo và chuẩn bị đội ngũ

Dựa trên nhiều bài học và kinh nghiệm thực tế, Global Embassy cam kết cung cấp dịch vụ đào tạo giáo viên tiêu chuẩn quốc tế cho cộng đồng giáo viên mầm non, các trường mầm non, tổ chức giáo dục tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia của Reggio Children và đội ngũ chuyên gia tại Việt Nam, cam kết thực hiện các chương trình đào tạo chất lượng, xác thực, đảm bảo tính nguyên bản, các giá trị và nguyên tắc cốt lõi của Hướng tiếp cận Reggio Emilia(R).

7. Chính thức ra mắt trường 

Bắt đầu thực hiện chương trình giảng dạy, hoạt động hàng ngày với sự hỗ trợ từ xa và cập nhật thường xuyên giữa các bên.

CÁC ĐỐI TÁC

LIÊN HỆ