Mô hình, cơ sở vật chất, mức học phí

Em Maison là một mô hình mầm non có thể được vận hành ở các địa điểm và diện tích lớn nhỏ linh hoạt  với số lượng học sinh dao động từ 180 đến 240 trẻ, đảm bảo nguồn doanh thu an toàn cho các chủ trường/nhà đầu tư.

Mô hình quản lý chất lượng được chuẩn hóa để có thể áp dụng, triển khai và điều phối các hệ thống trường học theo nhiều quy mô khác nhau; phối hợp các hoạt động của nhiều cơ sở, chi nhánh, đảm bảo chất lượng đào tạo chuẩn mực thông qua một nền tảng vận hành chắc chắn và đáng tin cậy. Đội ngũ quản lý làm việc với từng đối tác trường nhằm củng cố nền tảng hoạt động cốt lõi, từ đó tạo nên sự gắn kết hiệu quả trên toàn hệ thống trường học.

CÁC ĐỐI TÁC

LIÊN HỆ