LỰA CHỌN MÔ HÌNH

SAN CHOI 2

Thành lập một trường học mới 

Mong muốn đồng hành cùng với các nhà đầu tư tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục, mô hình nhượng quyền Em Maison cung cấp giải pháp toàn diện cho việc thực hiện hoá mục tiêu xây dựng cơ sở giáo dục mầm non chất lượng với quy mô phù hợp. 

z3935826480343_9c0a5dbd0c9b9a7360f3c589fb9d639a

Nâng cấp trường học có sẵn 

Với đội ngũ chuyên gia am hiểu sâu, mô hình Em Maison tái định vị và nâng cấp mô hình trường mầm non đang tồn tại, nhanh chóng đưa các hoạt động giảng dạy và vận hành ổn định chỉ trong vòng vài tháng

nhuong-quyen-khu-vuc

Nhận nhượng quyền phân quyền khu vực

Mô hình Em Maison xây dựng chiến lược phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục uy tín theo khu vực và quan hệ đối tác nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kết nối các nhóm nhà đầu tư giáo dục trong nước có định hướng phát triển hệ thống, giàu nguồn lực và kinh nghiệm.  

CÁC ĐỐI TÁC

LIÊN HỆ