Reggio Emilia Approach®

Hướng tiếp cận Reggio Emilia® là gì? 

Đây là một cách tiếp cận mang tính đổi mới trong giáo dục mầm non dựa trên cơ sở tôn trọng trẻ em và công nhận rằng trẻ em từ khi sinh ra đã có đầy đủ năng lực và khả năng mạnh mẽ vốn có, đầy sự tò mò và hiểu biết. Triết lý giáo dục này được xây dựng dựa trên năng lực bẩm sinh của trẻ, với mục đích giúp trẻ tự cảm nhận thế giới và vị trí, vai trò của trẻ trong thế giới đó. Triết lý được phát triển bởi nhà giáo dục và cố vấn sư phạm (pedagogista) người Ý Loris Malaguzzi (1920-1994) tại thành phố Reggio Emilia, miền Bắc nước Ý trong bối cảnh hậu Chiến tranh thế giới thứ II. Hướng tiếp cận này sử dụng các phương pháp học tập tự tìm tòi với niềm tin mãnh liệt rằng trẻ em chính là những công dân có năng lực tự học thông qua sự tò mò, khả năng tìm hiểu, khám phá, và giáo viên là người đồng hành, cùng học với trẻ trong quá trình tự học đó.

Sau khi Loris Malaguzzi qua đời năm 1994, để đáp ứng nhu cầu trao đổi của các tổ chức giáo dục từ khắp nơi trên thế giới, tổ chức Reggio Children được thành lập dựa trên ý tưởng của Loris Malaguzzi với sự hỗ trợ của cộng đồng địa phương. Từ đó hướng tiếp cận nhanh chóng phát triển ở hơn 140 quốc gia trong đó có Việt Nam vì những giá trị nhân văn và đổi mới của nó. Tại Việt Nam, Global Embassy (“Global Embassy” link to GE’s website) là đại diện chính thức của Reggio Children.

Một số giá trị tiêu biểu trong Hướng tiếp cận Reggio Emilia® 

CÁC ĐỐI TÁC

LIÊN HỆ